اخلاق در اقتصاد از منظر شهید صدر
36 بازدید
محل نشر: کتابچه سیره اخلاقی تربیتی مسطر- جامعه المصطفی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/09/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اخلاق در اقتصاد از منظر شهید صدر در کتاب اقتصادنا