کارهای عامیانه زمینه سازی برای مدعیان دروغین
50 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
موضوع امامت و به خصوص مسأله‌ی مهدویّت یکی از علوم دینی ما است و به دلیل اهمیّت آن از اصول اعتقادی شیعیان شمرده شده است. این مطلب که موضوع مهدویّت همیشه از اهمیّتی خاص برخوردار بوده بر هیچ کس پوشیده نیست اما بعد از انقلاب اسلامی و همچنین در سالهای اخیر به دلیل ورود در عرصهی سیاسی کشور اهمیّت آن روز افزون شده و متولیان فرهنگ دینی ما را بر آن داشته است که به صورت تخصصی و با ساز و کاری کاملاً علمی و محققانه وارد این عرصه شوند و به پرسشهای جامعه به خصوص نسل جوان، پاسخهای علمی و مستدل ارایه دهند. اما با تمام کارهای علمی، نگاه عالمانهای نیز در کنار موضوع مهدویّت باید قرار گیرد تا از یافتهها، استنباطهای سطحی و قشری صورت نگیرد. چه بسا افرادی که به منابع علمی آشنایی تمام داشته ولی در استنباط خود نگاه عالمانه را از دست داده و دچار عوامزدگی شدهاند. زمانی که منابع صحیح علمی با نگاه عالمانه (به صورت اجتهادی) تلفیق شود نظریّههای علمی ایجاد میشود که کاملاً با شرایط اجتماعی موافق بوده و راه انحراف و سو استفادههای احتمالی را میبندد. روز 18 تیر عده ای از اساتید دانش آموخته گان و فارق التحصیلان مرکز تخصصی مهدویت خدمت مقام معظم رهبری رسیدند و ایشان درباره مهدویت و مسایل مربوط به آن نکات ارزشمند و جالبی رو بیان کردند..