باوری برای تهدید استکبار
55 بازدید
محل نشر: سایت برهان
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عقیده به مهدویّت در شیعه ی دوازده امامی جلوه ی خاصی دارد و از مباحث کلیدی شیعه به شمار میرود چرا که امامت یکی از اصول دین و کامل شدن ایمان در گرو اعتقاد به امامت و مهدویّت است. در این میان انتظار سازنده و امید به آیندهای روشن در اندیشه ی مهدویّت عامل اساسی است که موجب رشد و تعالی جامعه میشود. ملتی که امید خود را به آینده از دست میدهد در اصل عامل نابودی خود را فراهم میکند. فرهنگ مهدویّت در حقیقت، فرهنگ امید به آینده و عدالت جویی است. با توجه به اینکه ما در زمان غیبت به سر برده و از منتظران ظهور امام زمان(عجل الله تعالی) به شمار میرویم، نهادینه شدن انتظار سازنده و امید در افراد جامعه، امری ضروری و لازم است. اگر اندیشه ی صحیح مهدویّت برای افراد جامعه تبیین شود اثرات تربیتی زیر را در جامعه مشاهده خواهیم کرد: 1. بی تفاوت نبودن افراد به وضع موجود در حوزه های مختلف اجتماعی؛2. امید به آیندهای روشن و حرکتهای سازنده و اصلاح گرایانه افراد متناسب با ظرفیتها و استعدادهای خود؛3. توجه به اخلاق فردی، اجتماعی و تلاش برای ارتقای آن؛4. توجه به مسأله ی امر به معروف و نهی از منکر و تلاش برای اجرای حدود و مقررات اسلامی؛5. ایمان به امامت و قیادت رهبری الهی و عدالت پیشه؛6. تلاش جمعی برای مبارزه با ظالمان و سلطه گران جهانی.نباید از دشمنان اسلام از جمله جریانهای یهودی و مسیحی غافل بود چرا که با آگاهی به این مسأله که مهدویّت از مفاهیم «عزت بخش» است و از آیندهی روشن با عظمت اسلام خبر میدهد و غلبهی دین اسلام بر دیگر ادیان حتمی است و اسلام روزی جهانی خواهد شد، همیشه درصدد ترویج خرافه، بدعت، عرفانهای دروغین و فرقه سازی بوده تا این فرهنگ اصیل را از مسیر اصلی منحرف و به نفع خود استفاده کنند.